Zadzwoń:

506 820 519

slajd1
slajd2
slajd4
slajd5
slajd6
slajd7
slajd8
previous arrow
next arrow

Konferencja naukowa w Skawie poświęcona pamięci ks. Salezjanina Hrabiego Włodzimierza Szembeka

Konferencja naukowa w Skawie poświęcona pamięci ks. Salezjanina Hrabiego Włodzimierza Szembeka

W sali oratoryjnej kościoła p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Skawie odbyła się 23 kwietnia konferencja naukowa pn. „Sługa Boży ks. Salezjanin Hrabia Włodzimierz Szembek”, której głównym organizatorem było Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie. Konferencję zorganizowano w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie, Parafią p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Skawie, Kołem Gospodyń Wiejskich w Skawie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rabie Wyżnej oraz Gminą Raba Wyżna, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Raba Wyżna.

Sługa Boży ks. Salezjanin Hrabia Włodzimierz Szembek urodził się w 1883 roku w Porębie Żegocie – zmarł w 1942 roku, zamordowany w nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, swoje życie ofiarowując za nawrócenie komendanta obozu Rudolfa Höessa. Od 1939 roku pełnił posługę duszpasterską we wspólnocie Salezjan w Skawie, gdzie 9 lipca 1942 r. został aresztowany przez Gestapo. Był wybitnym polskim kapłanem, męczennikiem za wiarę, patriotą i Salezjaninem, a obecnie jest kandydatem na ołtarze. Jego proces beatyfikacyjny dobiegł końca, a przed nami decyzja Watykanu o ogłoszeniu go błogosławionym.

W kościele w Skawie odbyła się konferencja naukowa poświęcona jego osobie. List do uczestników konferencji skierował premier Mateusz Morawiecki. „140. rocznica urodzin bohatera dzisiejszej konferencji to bez wątpienia doskonała okazja, by w skupieniu pochylić się nad życiem tak pokornym, a zarazem tak pełnym. Nad tajemnicą cichej drogi ku świętości, z której nie zwiodły ks. Włodzimierza hr. Szembeka ani ogromne możliwości otwierające się przed Nim za sprawą pochodzenia, wykształcenia, czy majątku, ani niebezpieczeństwo niosące strach, cierpienie, czy ostatecznie śmierć” – napisał w liście premier Morawiecki.

W konferencji uczestniczyli m.in.: Wiceminister Klimatu i Środowiska Edward Siarka, Dyrektor RDLP w Krakowie Paweł Szczygieł, Senator RP Andrzej Pająk, Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber oraz Wójt Gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz.

– Z tytułem hrabiego ks. Szembek wstąpił do zakonu salezjanów, aby służyć Bogu i bliźnim. Złożył swe życie w ofierze, gdy dobrowolnie oddał się w ręce gestapowców. Przed śmiercią zaś ofiarował swoje życie w imię nawrócenia komendanta obozu Rudolfa Hoessa. Ofiarność ks. Włodzimierza Szembeka sprawia, że jest on dla nas niebywałym wzorem człowieka pokornego i oddanego wierze – mówił wiceminister Edward Siarka.

Po mszy św. odprawionej w intencji beatyfikacji ks. Włodzimierza Szembeka, przywitaniu gości przez ks. Tadeusza Szamarę sdb, proboszcza parafii i otwarciu konferencji przez Władysława Ryszarda Szeląga, prezesa Zarządu Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, referaty naukowe wygłosili zaproszeni goście: „Ks. Włodzimierz hr. Szembek sdb – Sercem Polak, Rodem korzeniami z Niemiec, pokazujący swą modlitwą za wrogów, pokojową Drogę Miłosierdzia Bożego dla narodów Europy i Świata” – Władysław Ryszard Szeląg i Władysław Garbiński z Towarzystwa Historycznego im. Szembeków; “Ks. W. hr. Szembek sdb w Skawie” – Zofia Nieć, ks. dr Robert Bieleń sdb; “Salezjanie ze Skawy” – na podstawie wspomnienia ks. Bronisława Szymańskiego sdb, z okazji 50 rocznicy aresztowań w Skawie, dr Ewelina Dziewońska – Chudy, prezes Zarządu Oddziału Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Częstochowie. Słowo o ks. W. hr. Szembeku i kacie obozu Rudolfie Hössie, za którego nawrócenie modlił się ks. Włodzimierz hr. Szembek, wygłosił dr Wojciech Płosa, kierownik Archiwum Państwowego

Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. O męczeństwie ks. Ludwika Mroczka sdb, kolegi ks. W. hr. Szembeka”, opowiedział ks. dr Robert Bieleń sdb. A ks. Robert Wróblewski sdb przedstawił informację o stanie procesu beatyfikacyjnego męczennika.

Na koniec odczytano Apel Pamięci Rady Gminy Raba Wyżna dotyczący ks. W. hr. Szembeka, który przedstawił Robert Wodziak, przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna, a zebrani obejrzeli okolicznościową wystawę pt. „Szembekowie i Fredrowie w dziejach Polski”.